Alapító

Bíró András

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai

dr. Hegyesiné Orsós Éva - elnök

Bányai Emőke

Rosner Imre

A Felügyelő Bizottság tagjai

Oláh Andorné

Szabóné Vass Marianna

Igazgató - Carlos Lattes Pavez

Gazdasági vezető - Jerzsele Éva

Gazdasági munkatárs - Vig Erika

Szakmai vezető - Kelemen Gábor

Családok Átmeneti Otthonai, intémzényvezető - Kelemen Gábor

"Szivárvány" és "Fészek" Családok Átmeneti Otthona, szakmai vezető - Hangácsi László

Kiléptető lakások, szakmai vezető - Hegedűs Jánosné

Családok Átmeneti Otthona Csömör, intézményvezető - Vig Tibor Attila

Családok Átmeneti Otthona Csömör Telephely, intézményvezető - Kiss Ilona

Hajléktalan Férfiak Rehabilitációs Intézményei, intézményvezető - Kerepesi Krisztina

Önkéntes koordinátor: Kerepesi Krisztina, Hodruszky Mónika, Jágerné Varga Viktória, Jánosi Péter

Munkaerő-piaci referens - Bartos Károly

Pszichológus: Szilasi Lívia

Jogász: dr. Kalota Ágnes

Orvos: dr. Kiss Péter

A fenti munkatársaink mellett minden intézményünkben, illetve szakmai egységünkben szociális munkásokból, szakgondozókból és szociális asszisztensekből álló teamek végzik az egyéni esetkezelést.

fotó: Ajpek Orsi