SZOLGÁLTATÁSAINK

 

 

Az intézményeinkben lakók számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk

 

 

Szociális munka

 

Intézményeink önkéntesen igénybe vehető ellátása a szociális munkás, valamint a szakgondozó és szociális asszisztens munkatársak által nyújtott szolgáltatásokra épül.

 

A szociális munkások szükség szerint az alábbi területeken nyújtanak segítséget:

- szociális ügyek intézése,

- életvezetési problémák rendezése,

- mentálhigiénés problémák kezelése.

 

Pszichológiai tanácsadás

 

A lelki problémák kezelésében, feldolgozásában, az élethelyzetben bekövetkező változások sikeres menedzselésében igény szerint pszichológus segíti az intézményeinkben lakó felnőtteket és gyermekeket.

 

Családterápia

 

A párkapcsolati problémák, vagy más családi működési zavarok rendezéséhez családterápiás segítséget is igénybe vehetnek lakóink.

 

Jogász

 

Alapítványunk jogásza tanácsadással segíti az intézményeinkben lakókat jogi ügyeik intézésében.

 

Orvos

 

A hajléktalan rehabilitációs intézményekben ellátottak számára a heti rendszerességgel ütemezett jelenléttel orvosi segítséget is nyújtunk (alapvető betegségek diagnosztikája, gyógyszerfelírás). 

 

 

Munkaerőpiaci szolgáltatás

 

Álláskereső ügyfeleink munkába állását egy erre a célra működtetett program keretében támogatjuk.

Munkaerőpiaci referenseink az alábbiakban nyújtanak segítséget:

- álláslehetőségek felkutatása,

- képzési lehetőségek felkutatása,

- internet, illetve e-mail használat (saját postafiók létrehozása),

- önéletrajz írás,

- a megfelelő álláskeresési technika elsajátítása.

 

Munkatársaink team munkában, az egyéni esetkezelés és a közösségi szociális munka módszerét ötvözve végezik tevékenységünket. Az egyéni esetkezelést végző szociális munkások számára esetmegbeszélő csoport, illetve team szupervízió biztosítja a megfelelő szakmai hátteret.

 

Gyermekfoglalkozások

 

A gyermekek számára hetente több alkalommal tartunk játékos csoportfoglalkozásokat, amelyek során az alábbiakra nyílik lehetőség:

- agyagozás,

- festés, rajzolás,

- papírjátékok készítése, hajtogatás,

- társas és ügyességi játékok,

- kirándulás.

 

Korrepetálás

 

Önkéntes segítőink szükség szerint segítséget nyújtanak a gyermekeknek az iskolai tanulmányokban.

 

 

A SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA

 

 

Szolgáltatásaink térítési díj ellenében vehetők igénybe. A személyi térítési díj összege a jövedelmi helyzet és az életkörülmények figyelembe vételével kerül megállapításra.