CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONAI

A családok átmeneti otthonának elsődleges célja, hogy segítse érvényesülni a gyermekek azon jogát, hogy kizárólag anyagi okokból fennálló veszélyeztetettség miatt a gyermeket a szülőtől, családjától nem szabad elválasztani. Az átmeneti otthon lehetőséget biztosít a gyermek és szülő együttes elhelyezésére.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, jelentkezéskor a család személyes adatait és elérhetőségeit elektronikus adatbázisunkban rögzítjük. Amennyiben férőhely üresedik valamelyik intézményünkben, úgy ezt megelőzően egy részletes helyzetfelmérő beszélgetés keretében térképezzük fel az ellátásukat kérők életkörülményeit. A „felvételi interjú” alapján a szakmai stáb javaslatot tesz az ellátásra, amelyről az intézményvezető dönt. A főváros XIV. és XV. kerületi önkormányzataival, valamint a Fót és Dunakeszi települések önkormányzataival kötött ellátási szerződések alapján az ellátásukat kérelmezők közül az ezen településekről érkezők a felvételkor előnyt élveznek.

Az intézményi ellátás a kiváltó ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart, mely a szülők kérelmére további 6 hónappal, illetve szükség esetén a tanév végéig meghosszabbítható, amennyiben a családban óvodás vagy iskoláskorú gyermeket nevelnek.

Családok Átmeneti Otthonai (integrált gyermekjóléti intézmény)
Budapest, XV. kerület
elérhetőség:
tel./fax: (06 1) 308 1301; (06 1) 306 14 88
email: szocrehab@gmail.com

intézményvezető: Kelemen Gábor
szakmai vezetők: Kerepesi Krisztina
                          Hangácsi László


Az integrált intézmény az alábbi szakmai egységekből áll

• "FÉSZEK" Családok Átmeneti Otthona
Ebben az intézményben elsősorban olyan családokat tudunk fogadni, amelyekben a szülő egyedül neveli gyermekét/gyermekeit. Itt 10 család elhelyezésére van lehetőségünk.
• "SZIVÁRVÁNY" Családok Átmeneti Otthona
Ebben az intézményben 11 család részére biztosítunk ellátást.
• "KILÉPTETŐ LAKÁSOK" (a két átmeneti otthon telephelyei)
Az ún. kiléptető lakások Alapítványunk kezelésében lévő, átlagos budapesti lakóingatlanok a főváros XIV. és XV. kerületeiben, amelyekben az intézményi bentlakásos elhelyezéshez képest önállóbb keretek között nyílik lehetőség az ellátásra. Jelenleg 14 kiléptető lakással rendelkezünk.

Intézményünk a "SZIVÁRVÁNY" és "FÉSZEK" otthonokban a főváros XV. kerületi önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján elsősorban a XV. kerületi illetőségűeket látja el, a fennmaradó férőhelyekre Budapest egész területéről fogadunk családokat.

Családok Átmeneti Otthona
Pest megye, Csömör

elérhetőség:
tel.:(06) 70 623 4825
email: szocrehab@gmail.com

intézményvezető:   Vig Tibor Attila
szakmai vezető:     Kiss Ilona

A Csömörön található családok átmeneti otthonában az integrált intézménnyel megegyező alapelvek szerint biztosítunk ellátást családok és egyszülős családok számára. A Zugló Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján elsősorban XIV. kerületi illetőségű családokat látunk el az otthonban. Az intézményben 15 család ellátást biztosítjuk.

HAJLÉKTALANOK REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYEI

A rehabilitációs intézményeinkben folyó segítő munka célja a hajléktalanságot kiváltó életkörülmények rendezése, illetve a komplex szociális rehabilitáció.

A rehabilitációs program résztvevője lehet minden magyar állampolgárságú vagy magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nagykorú férfi; akinek szociális ellátása ily módon indokolt; akinek a szociális, egészségügyi, mentális, pszichés állapota az átfogó rehabilitációs segítségnyújtásnak ezt a módját igényli; aki önként vállalja a programban való részvételt és képes a program követelményeinek megfelelni. Az intézményi ellátás a jogszabályi feltételek által meghatározott módon maximum 36 hónap időtartamra biztosított.

Hajléktalan Férfiak Rehabilitációs Intézménye
Budapest, XV. kerület

elérhetőség:
tel./fax: (06 1) 308 1301; (06 1) 306 14 88
email: szocrehab@gmail.com

intézményvezető:   Veisz Gábor

Rehabilitációs intézményünkben 10 fő egyedülálló hajléktalan férfi gondozását végezzük. Az elhelyezést 2 ágyas szobákban biztosítjuk.

Hajléktalan Férfiak Rehabilitációs Intézménye
Budapest, XXII. kerület

elérhetőség:
tel.: (06 1) 792 0801
email: szocrehab@gmail.com

intézményvezető:   Veisz Gábor

Rehabilitációs intézményünkben 14 fő egyedülálló hajléktalan férfi gondozását végezzük. Az elhelyezést 2-3-4 ágyas szobákban biztosítjuk.