Intézményeinkben egyedülálló hajléktalan férfiak illetve hajléktalan vagy a hajléktalanság veszélye által fenyegetett családok ellátását végezzük, bentlakásos formában.

Tevékenységünk célja, hogy az intézményeinkből kikerülő egyének és családok képesek legyenek az önfenntartásra, az önálló életvitelre, illetve hogy a lakhatási problémára lehetőség szerint hosszú távú megoldás szülessen. Ennek érdekében igyekszünk segíteni őket piacképes szakma megszerzésében, a munkába állásban és a jövedelemi viszonyoktól függően lakáscélú megtakarítás folytatásában. Alapítványunk több külső intézményi férőhellyel, ún. „kiléptető” lakással is rendelkezik, amelyek átlagos budapesti, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok. A kiléptető lakásokba történő bekerülés az ellátás magasabb, önállóbb szintjét jelenti, ahol a család felkészülhet az önálló életvitelre.

Szakmai programunk célja az intézményeinkben lakók rossz életkörülményeinek és életvezetési problémáinak tartós rendezése. Ennek érdekében az álláskeresőket a munkába álláson túl igyekszünk abban is támogatni, hogy javítani tudjanak munkaerőpiaci helyzetükön. A lakáscélú megtakarítással rendelkező lakóinknak pedig évről évre lehetősége van arra, hogy szociális bérlakáshoz jussanak.